2010 släppte Nina sitt första album, ”Butter and Bread”. Egna sånger och texter skrivna mellan 1995-2009.
Albumet ges ut på skivbolaget Manora och säljs bland annat på den här hemsidan under shop. Den finns också
tillgängligt för nedladdning på
 iTunes och Spotify.